piątek, 15 maja 2009

"Król Węgiel' - cytat

"Hal podał tym wszystkim ludziom swe prawdziwe nazwisko i adres i prosił ich, aby mu donieśli o swoim losie. Może będzie mógł im pomóc choć trochę; obliczał w myśli, ile musiałby zrobić dla nich! Jak dalece powinna ulżyć nędzy jednostka, aby móc z czystym sumieniem spożyć swój posiłek w eleganckim klubie? Który kazuista zechce rozwiązać ten problemat - określając Halowi, w jakim stosunku powinien ulżyć nędzy, o której wie osobiście, a w jakim tej - widzianej na ulicy, lub tej, o której czyta w raportach urzędowych z okazji zwrostu kosztów utrzymania? Jak dalece może sobie pozwolić na zamknięcie oczu przechodząc ulice w drodze do swojego klubu.
I o ile może czytywać sprawozdania urzędowe przed udaniem się na wieczorek tańcujący ze swą narzeczoną? Uczeni matematycy zapomnieli rozwiązać takie problematy a mędrcy w akademiach i święci mężowie kościołów nie wypracowali odpowiednich formułek, a Hal pragnąc dotrzeć do prawdy przy pomocy swej prostej, umysłowej arytmetyki - nie otrzymał zadowalających wyników."


"Król Węgiel" Upton Sinclair, Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", Warszawa, 1948, tłumaczyła Antonina Sokolicz, strony 428-429.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz